Official Boards

Bord tal-Professjoni tal-Inġinerija​
Engineering Profession Board

Bord li Jirregola l-Bini​
Building Regulation Board

Bord tal-Warrant tal-Periti
Architect Warrant Board

Awtorita għat-Trasport f’Malta​
Transport Authority

Bord tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir
Grand Harbour Regeneration Corporation Board

Bord tal-Bennejja​
Masons Board 

Bord ta’ Sorveljanza Marittima
Maritime Supervisory Board

Kumitat għar-Rijabilitazzjoni tal-Belt Valletta u l-Furjana
Valletta and Floriana Rehabilitation Committee

Kumitat għar-Rijabilitazzjoni tal-Kottonera
Cottonera Rehabilitation Committee

Kumitat għar-Rijabilitazzjoni tal-Imdina
Mdina Rehabilitation Committee

Kumitat għall-Fini ta’ Tmexxija tal-Fond tal-Pensjoni u tal-Kontinġenzi​
Committee for the Administration of the Pension and Contingency Fund​

Kumitat għas-Sigurta Marittima
Maritime Security Committee​​​​​​​​​